Okt
22
Ses
17:00 Skolas 95.jubileja-absolventu salidojums
Skolas 95.jubileja-absolventu sa…
Okt 22 @ 17:00
14.00 Ev.lut.baznīcā svētbrīdis. 17.00 Koncerts-kultūras namā, saviesīgā daļa skolā. Dalības maksa 5 Eiro.